Gallery – Vimocana Smaranam

  • L2R: Dr. Saju Kausik, --, Sri Swamiji, Ex. Cheif Secratary and Sw. Tatvarupananda