Subjects:

Part-2 Laghu 

( English)

Laghu Siddanta Kaumudi - Part 2


Part-3 Laghu 

( English)

Laghu Siddanta Kaumudi - Part 3


Part-4 Laghu 

( English)

Laghu Siddanta Kaumudi - Part 4


Part-5 Laghu 

( English)

Laghu Siddanta Kaumudi - Part 5


Part-6 Laghu 

( English)

Laghu Siddanta Kaumudi - Part 6


Upanishad 

( English)

Shruti-Prastana. Discourses on Upanishad


Bhagavadgita 

( English)

Smriti-Prastana. Discourses on Bhagavadgita


Advaita-Siddhi-01 

( English)

Advaita Siddhi


Advaita-Siddhi-02 

( English)

Advaita Siddhi - Discourse on Advaita-Siddhi-02


Advaita-Siddhi-03 

( English)

Advaita Siddhi - Discourse on Advaita-Siddhi-03